ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  ราชเทวี
  • Experience in Import/Warehouse for retail business
  • Coordinate with Merchandiser/Warehouse/Shipping
  • High responsibility/integrity/discipline
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • สามารถวิเคราะห์ราคาต้นทุนของสินค้า
  • การสร้างและแก้ไขข้อมูลตัวสินค้า ราคาขายและต้นทุน
  • Excel (Advance)