ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Tester Automation: "Selenium / Docker / Jenkin / ReadyAPI"

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคกลาง
  • 3-5 years of experience as a Quality Tester
  • Agile software projects and QA methodology
  • test management software (JIRA, Confluence
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)