ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษา SQL
  • สามารถสร้างเอกสาร Test Case, Test Scenario ได้
  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)'s banner
  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)'s logo

  Test Engineer &Test Manager / Performance Test Engineer

  KASIKORN Business - Technology Group (KBTG)
  ปากเกร็ด
  • Experience in Software Application Testing
  • Knowledge of Software Testing Methodology &Process
  • Experience in Automated testing, programing, Agile
  JENOSIZE Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Quality Assurance (Manual or Automated Test)
  • Website, Mobile, Games, Digital Platform
  • Front-row key accounts from different industries
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)