ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-30 จาก 68 ตำแหน่งงาน
  Argyll Scott Asia's Bænnexr̒ k̄hxng
  Argyll Scott Asia's โลโก้ของ
  BangkokTHB 120K - 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • 3 years of IAM experience and Technologies
  • IAM products knowledge is advantage: CyberArk
  • Design and Architecture experience is a must
  Argyll Scott Asia's Bænnexr̒ k̄hxng
  Argyll Scott Asia's โลโก้ของ

  Head of Strategy

  Argyll Scott Asia
  Bangkokมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
  • Strategy Consulting
  • People Management
  Tata Consultancy Services (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Tata Consultancy Services (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  Automate Tester

  Tata Consultancy Services (Thailand) Limited
  BangkokTHB 45K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • QA Automate
  • Python, Selenium, Soap UI, Postman
  • Jira, Test, Mobile Testing, Automate testing
  ถัด ไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)