• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Computer/Software
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเชียวชาญในการใช้ภาษา HTML, PHP

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่น OneDee
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs
 • ดูแลให้ Android app ทำงานราบรื่น

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Computer/Software
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความเชียวชาญในการใช้ภาษา HTML, PHP

15-Jun-18

 

Applied
 • At least 2 years working experience
 • Good in VB.NET,C#,ASP.NET,MVC,WCF and MSSQL Server
 • Good command of English communication skills

15-Jun-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • พัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ iOS
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษา swift

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์

14-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์

14-Jun-18

 

Applied
 • Develop work-flow automation
 • Use a scalable swarm of docker containers
 • Deep understanding of computer science

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure website is best of its kind in the world
 • Fluent in C#, C++, Scala, Java; RDBMSs, NoSQL
 • CodeJam, Hackathon, ACM; GitHub

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Extensive knowledge in Scala, Java
 • Design & implementation of scalable architecture
 • Algorithms, Data structures and design patterns

31-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Extensive knowledge in Scala, Java
 • Design & implementation of scalable architecture
 • Algorithms, Data structures and design patterns

30-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High level of product quality
 • Testing activities & product design/implementation
 • Test automation, design automation flow

28-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop work-flow automation
 • Develop & support clusters with Kubernetes
 • Deep understanding of computer networks

26-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Identify opportunities for analysis insight
 • Statistical and data analysis techniques
 • Impactful data visualisations

26-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Deliver complex software solutions
 • Drive full cycle end to end development
 • Design, prototype and author code for software

26-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyse business processes & BI requirements
 • Produce BI & management dashboard requirements
 • Design & develop BI Solutions on Big data platform

23-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied