ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Senior Quality Assurance Engineer (Based in Ubon Ratchathani)

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  อุบลราชธานี
  • Fundamentals of Computer Science/Engineer
  • Good communication and interpersonal skills
  • Junior / Senior Level
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo
  อุบลราชธานี
  • Design and develop software applications
  • Knowledge of any programing language
  • New grads are also welcome!