ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  inet-logistics Co., Ltd./บริษัท ไอเน็ต-โลจิสติกส์ จำกัด's banner
  inet-logistics Co., Ltd./บริษัท ไอเน็ต-โลจิสติกส์ จำกัด's logo

  Software Engineer (Khon Kaen)/วิศวกรซอฟแวร์ (ขอนแก่น)

  inet-logistics Co., Ltd./บริษัท ไอเน็ต-โลจิสติกส์ จำกัด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • University degree in information technology
  • Architectures, technologies, software engineering
  • Java, Oracle,database as well as development tools
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)