• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
 • มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน Logie Fiow & Algorithm

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะและสามารถเขียนภาษา VB / HTML / C#
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop /Illastrator

17-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงาน IT
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่ในการจัดการทีมไอที

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาโปรแกรม

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ SQL

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล