• การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สามารถพัฒนาโปรแกรม (Website) ด้วยภาษา Java, C#
  • สามารถใช้ php, html, css, Java Script ได้

19-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  • มีทักษะและสามารถเขียนภาษา VB / HTML / C#
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop /Illastrator

18-Jan-18

 

Applied
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงาน IT
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่ในการจัดการทีมไอที

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล