ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ลำพูน
  • At least 5+ years of MS Dynamics AX ERP
  • Knowledge of Morph X / X++ / AX 4.0, 2009, 2012
  • Knowledge of SQL Server – SSRS, SSIS
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)