• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะและสามารถเขียนภาษา VB / HTML / C#
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop /Illastrator

17-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงาน IT
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่ในการจัดการทีมไอที

17-Nov-17

 

Applied
 • Software testing in Agile environment
 • Design test cases to cover all use cases
 • Social welfare and Health insurance

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ SQL

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาโปรแกรม

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม
 • มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน Logie Fiow & Algorithm

16-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแล รับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซมบำรุง

15-Nov-17

 

Applied
 • Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International Working Environment
 • Competitive Salary Package
 • Amazing growth opportunities

01-Nov-17

THB35k - 45k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล