• มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะและสามารถเขียนภาษา VB / HTML / C#
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop /Illastrator

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสายงาน IT
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีที่ในการจัดการทีมไอที

18-Jan-18

 

Applied
 • Good Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

10-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล