• ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop work-flow automation
 • Use a scalable swarm of docker containers
 • Deep understanding of computer science

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure website is best of its kind in the world
 • Fluent in C#, C++, Scala, Java; RDBMSs, NoSQL
 • CodeJam, Hackathon, ACM; GitHub

11-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High level of product quality
 • Testing activities & product design/implementation
 • Test automation, design automation flow

29-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Extensive knowledge in Scala, Java
 • Design & implementation of scalable architecture
 • Algorithms, Data structures and design patterns

29-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Deliver complex software solutions
 • Drive full cycle end to end development
 • Design, prototype and author code for software

29-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop work-flow automation
 • Develop & support clusters with Kubernetes
 • Deep understanding of computer networks

28-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyse business processes & BI requirements
 • Produce BI & management dashboard requirements
 • Design & develop BI Solutions on Big data platform

26-May-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied