• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs
 • ดูแลให้ Android app ทำงานราบรื่น

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่น OneDee
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs

20-Jul-18

 

Applied
 • พัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ iOS
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษา swift

19-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์

19-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • VB.NET,C#,ASP.NET,MVC,WCF and MSSQL Server
 • สื่อสารกับลูกค้าต่างชาติได้เป็นอย่างดี

19-Jul-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์ด้าน Web Development 2 ปี ขึ้นไป
 • เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
 • บริษัทมีอาหารกลางวัน และ อาหารเย็นให้ทาน

18-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตัด HTML/CSS 2 ปีขึ้นไป
 • บริษัทมีอาหารกลางวัน และ อาหารเย็นให้ทาน
 • เงินเดือน 20,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์

18-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์

17-Jul-18

 

Applied
 • Extensive knowledge in Scala, Java
 • Design & implementation of scalable architecture
 • Algorithms, Data structures and design patterns

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด computer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • โปรแกรมเมอร์ PHP Javascript , jQuery , Angular

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs
 • ดูแลให้ Android app ทำงานราบรื่น

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่น OneDee
 • เข้าใจการรับส่งข้อมูลผ่าน APIs

16-Jul-18

 

Applied
 • Have an experience in PHP, ASP.NET, JavaScript
 • knowledge of modern HTML5, CSS3 and JavaScript
 • 5 Day working

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years of experience
 • Degree or higher of Science in Computer Science
 • Build and development of project plans

14-Jul-18

 

Applied
 • Analyse business processes & BI requirements
 • Produce BI & management dashboard requirements
 • Design & develop BI Solutions on Big data platform

26-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyse business processes & BI requirements
 • Produce BI & management dashboard requirements
 • Design & develop BI Solutions on Big data platform

26-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied