ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  JENOSIZE Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 35K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • HR solution app, Games, E-commerce app, payment
  • Agile, Scrum
  • Front-row key accounts from different industries
  JENOSIZE Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 35K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • HR solution app, Games, E-commerce app, payment
  • Agile, Scrum
  • Front-row key accounts from different industries
  JENOSIZE Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 35K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • HR solution app, Games, E-commerce app, payment
  • Agile, Scrum
  • Front-row key accounts from different industries
  JENOSIZE Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 55K - 120K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Multi-Project management with Agile & Scrum
  • Website, Mobile, Games, Digital platform
  • Front-row key accounts from different industries
  JENOSIZE Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  IT Project Manager

  JENOSIZE Co., Ltd.
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Multi-Project management with Agile & Scrum
  • Website, Mobile, Games, Digital platform
  • Front-row key accounts from different industries
  JENOSIZE Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 30K - 70K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • 2+ years experience in software development
  • Nodejs with SQL, NoSQL, Redis and Elastic Search
  • Website, Mobile, Games, Digital Platform
  Triple T Broadband Public Company Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Triple T Broadband Public Company Limited's โลโก้ของ

  Software Development Team Lead

  Triple T Broadband Public Company Limited
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 70K - 120K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Design and develop software as assigned
  • Full-cycle exp. in software development
  • Competitive Salary & Benefit, Job Security
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)