ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • Salary: 35K, Bonus 5 – 8 months, Samutprakarn
  • Group Insurance, PF, Annual leave, Other allowance
  • Regular working time: Mon – Fri || 07.30 – 16.30