ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 340 ตำแหน่งงาน
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนา
  • 3 years working experience in DevOps
  • เงินเดือนสูง สวัสดิการดี
  • มีความก้าวหน้าในสายงาน
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี คณะ/สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,
  • มีประสบการณ์ด้าน SA อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำเอกสารประกอบการ UAT
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 45K - 119,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้าน Coding 1 ปี ไม่เกิน 15 ปี
  • มีความเข้าใจในด้าน Unit Test
  • มีความกระตื้อรือร้น และรักในการ Coding
  MK Restaurant Group Public Company Limited's banner
  MK Restaurant Group Public Company Limited's logo
  บางนา
  • 2 years work experience in SAP support
  • Modules FI , CO , LO , MM, PP
  • Bachelor's degree IT,Logistic, Accounting/Finance
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 25K - 44,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี คณะ/สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในการเขียน Test Case และ Test Script
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • Asst. IT Project Manager
  • มีประสบการณ์สาย Project Management
  • พร้อมรับความท้าทายในการทำงานเชิงProject Management
  Greenline Synergy Co., Ltd.'s banner
  Greenline Synergy Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • Implement and manage cloud solutions
  • Exp in AWS, AZURE and/or Google Cloud platform.
  • Exp in Public or Private cloud implementation.
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • ปวส หรือระดับปริญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
  • รับปัญหาจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้ หรือตามเวลาที่บริษัทกำหนดได
  Mettler-Toledo (Thailand) Limited's banner
  Mettler-Toledo (Thailand) Limited's logo
  บางนา
  • IT Helpdesk Support
  • Opportunity to work with multi-national company
  • BTS, WFH on Friday, Provident fund,Insurance group
  EURO CREATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EURO CREATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พระโขนง
  • Software Manager, Software Development
  • IT in Retail Business (Salesforce, SAPB1)
  • Project Management Professional (PMP)
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Kotlin or Swift ,Java
  • computer science, software engineering
  • Develop,deploy mobile application (Android or iOS)
  ถัด ไป