• เขียน Android Native ไม่ตำกว่า 4 ปี
 • สามารถใช้ GIT มีความรู้ Process CI/CD
 • สถานทีทำงาน : ลาดพร้าว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน

Applied

Developer (PG.Java)

SVOA Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree
 • experience in C++, JAVA, Java Script, HTML, WEB
 • 1 year of experience in software development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java,J2EE,Springboot,Web service, Micro Service
 • Excellent of English, Backend Developer
 • 2-5 years of experiences managing software develop

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To control and centralize Activity Management
 • Bachelor’s degree in Computer Science, IT
 • 0-2 years working experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

.Net Developer

3i Infotech (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Min 2 yrs of .Net Developer (Programmer)
 • C#, VB.Net, Web Services, SQL, JavaScript
 • MS SQL Server, Oracle. Background in Bank/Finance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Technical Lead

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Technical lead
 • Agile methodology
 • Scrum Master

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Development Team Lead

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Development team lead
 • technical lead
 • software development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java J2EE,JavaScript,JSP, Servlet, EJB
 • 3 years of experience in developing software
 • Knowledge of Web Server and Web logic

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Mobile Developer

Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree with minimum 3 years
 • Build cutting edge Android/iOS application
 • Developer who is willing to create disruptive

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Backend Developer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Back end developer
 • Software Developer
 • Application development

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน

Applied
 • Angulars,Node JS
 • CSS,HTML5,LESS,Java Scritp,CI/CD
 • Experience in using multiple modern JavaScript

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

C# Programmer / Developer

LEX247 (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in software development
 • Good command in English
 • Competitive salary

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years +++ C#, ASP.NET, SQL, JavaScript,
 • 65,000THB ++ Negotiable
 • International Exposure, Structured Career Growth

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in software development
 • Good command in English
 • New graduates with passion are welcome

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 4 - 6 years experience in Android applicat
 • Having experience in developing JAVA for Android
 • Knowledge of SVN,GIT

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Development

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • software Developer
 • Java Developer
 • Developer Manager

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tackle and solve technical & business challenges
 • Expertise in all things Git - mandatory
 • RxJava, Dagger2, jUnit 4, mockito, Robolectric

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implement the IT security strategies
 • 10+ years working in the IT field
 • Knowledge of applications & systems security

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience in web application development
 • Code reviews to identify technical
 • Experience in SQL

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Male or Female, Age 28-40 years old.
 • Bachelor degree in computer science
 • Have knowledge about ERP Package .

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor degree in computer science
 • Experience in ERP Technical Consultant

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SalesForce Developer

Manulife Insurance Thailand PCL

กรุงเทพมหานคร

 • SalesForce Experience
 • IT Support
 • Insurance/Asset Management Business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields.
 • 5 years experiences in SAP Implementation.
 • Good command in English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oracle Database management is required
 • Control-M, MQ Series, Zabbix
 • Thai Nationality only

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MS .Net Framework, C#, ASP.NET, XML Web Service
 • XML Web Service, XSL,MS SQL Server, MySQL, HTML
 • JavaScript, CSS,Website Backend, Frontend

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ABAP, SAP, ABAPER, ERP
 • Batch input, Dynpro, BAPI
 • Experience of 4.7, ECC 6.0

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • 4+ Years Experience
 • Willingness to Travel throughout Thailand
 • Career development opportunities

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design, develop and deliver database builds
 • Go, Python, Java/Scala
 • GitHub, TeamCity or other CI tools

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead company-wide product innovation
 • Responsible for projects & products
 • Experience with high volume external facing APIs

22-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software, Web, FinTech, AI Lab are our expertise!
 • Modern software development with new Agile process
 • Near BTS/MRT. Learning. Very good and fair salary!

21-Jul-18

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Java Developer - Junior to Senior

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • Java, J2EE
 • At least 2 years of experience

21-Jul-18

 

Applied
 • Age between 22 - 30 years old
 • New Graduate - 1 yr+ exp any Programming Lanugage
 • Computer Science, Engineer, Software Engineer

21-Jul-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ค่าจ้าง ป.ตรี 20,250 บาท
 • มีค่าทักษะพิเศษทางด้านภาษา หรือคอมพิวเตอร์
 • ปฏฺิบัติงาน จ-ศ / มีค่าพาหนะ

21-Jul-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied

Software Developer

--

กรุงเทพมหานคร

 • Learn fast, enjoy and love programming
 • Strong programming skills
 • Love to research and study new technologies

21-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Junior iOS Developer

Drivehub Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • น้ำอัดลมฟรี,เบียรฟรี,กาแฟฟรี
 • สวัสดิการตีแบตฟรีทุกอาทิตย์

21-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering
 • Knowledge of test automation
 • Academic background/work experience on statistics

20-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Engineering
 • 3-7 years experience in software development
 • Solid problem solving, project management

20-Jul-18

 

Applied
 • Own quality practice of assigned scrum team
 • Ensure correct level of testing activities
 • Ability to code; fluent written & spoken English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ownership of staff issues, trouble-shooting
 • In-depth knowledge of Windows/MacOS/Office
 • Proficient in Enterprise systems management tools

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare data and perform analysis using Tableau
 • Effective data visualisations
 • SQL, Degree in IT, fluent English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implementation of REST API endpoints
 • Write unit and integration tests
 • Code using Docker, Kubernetes, Puppet, Octopus etc

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement)
 • Object Oriented Programming (OOP)

20-Jul-18

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Having experience in developing JAVA (for Android)
 • Knowledge of XML, Restful,JSON,Framework,SQLi,OOP
 • Good attitude

20-Jul-18

 

Applied
 • Lead and own quality strategy
 • Own quality practice of assigned scrum team
 • Ensure right level of testing activities

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong project management experience
 • Ability to effectively communicate
 • Experience within the financial industry

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied