ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  THANARAD THUNG SONG COMPANY LIMITED's logo

  Programmer/โปรแกรมเมอร์

  THANARAD THUNG SONG COMPANY LIMITED
  นครศรีธรรมราช
  • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP,MySQL ได้เป็นอย่างดี
  • พัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML, CSS และ JavaScript, jQuery
  • มีความรู้ความสามารถด้านฐานข้อมูล SQL Server/MySQL