ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Bachelor's degree in Logistics Engineer,Logistics
  • 1-2 years experience in Logistics
  • TOEIC score 500+
  Linxens (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Logistics Service Providers (LSP)
  • Retrieve the commercial invoice from the SAP
  • Contact and Release the completed export documents
  ARTEMIS (SOUTH EAST ASIA) RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  ARTEMIS (SOUTH EAST ASIA) RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • Lead and manage company fleet and coaching team
  • บริหารงานขนส่งให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและตามแผน
  • บริหารงานขนส่งให้เกิดประสืทธิภาพสูงสุดในต้นทุนที