ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  PETRONAS International Marketing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  PETRONAS International Marketing (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • สามารถปฏิบัติงานที่ คลังสินค้าที่ สมุทรสาคร ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี