ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 47 ตำแหน่งงาน
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s banner
  Sirus Tanya Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • การศึกษาระดับปริญาตรี
  • รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน Export manual
  • ใช้ภาษาอังกฤษ (พูด/อ่าน/เขียน) ระดับดี
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo
  พญาไท
  • Degree in Logistics, International Business, etc
  • 1-2 years experience in Customs & Tax Clearlance
  • Background from 3PL, Freight Forwarder, Trading
  Den Hartogh (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Den Hartogh (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Data entry, Operations, Shipping, shipment status
  • Administrator, support, service, cost details
  • sea freight, haulage, logistics, supply chain
  Leschaco (Thailand) Ltd.'s banner
  Leschaco (Thailand) Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Possession of a Customs Specialist License
  • Supervising & Team Management Skills
  • 5-Day Workweek / Good Compensation & Benefits
  GEODIS Transport Thai Ltd.'s banner
  GEODIS Transport Thai Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Global Logistic Company, Good Career Opportunities
  • Multi Cultural Environment, Young & Fun Workplace
  • BTS Onnut Location, Attractive Benefits
  GEODIS Transport Thai Ltd.'s banner
  GEODIS Transport Thai Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Global Logistic Company, Good Career Opportunities
  • Multi Cultural Environment, Young & Fun Workplace
  • BTS Onnut Accessible Location, Attractive Benefits
  GEODIS Transport Thai Ltd.'s banner
  GEODIS Transport Thai Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Global Logistic Company, Good Career Opportunities
  • Multi Cultural Environment, Young & Fun Workplace
  • BTS Onnut Accessible Location, Attractive Benefits
  ถัด ไป