ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี-ดีมาก
  • สามารถทำงานวันเสาร์ได้ (เสาร์เว้นเสาร์ต่อเดือน)
  • มีประสบการณ์ในสาย Logistics อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป