ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  igus (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  igus (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ภาคกลางTHB 25K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Engineering (mechanical) degree
  • Min. 2 years experience, selling technical product
  • Good Written & Spoken English, Good Communication
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Fresenius Kabi Thailand Ltd.'s โลโก้ของ
  ภาคกลาง
  • Bachelor of Pharmacy, Nursing, Medical Technology
  • At least 1 year experience in Sales
  • Good in selling, analytical and negotiation skill
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)