• Male / Female, Age not over 40 years
  • Bachelor's degree in Industrial Engineering
  • At least 2 years experience on position

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 /ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์การขายโทรศัพท์มือถือ/สินค้าไอที

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล