ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Parts Sales Representative/ผู้แทนขายอะไหล่

  Hitachi Construction Machinery (Thailand) Co., Ltd.
  นครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์การด้านการขาย 1-3 ปี
  • จัดทำรายการอะไหล่ สัญญาการซื้อขาย ใบแจ้งหนี้
  Konica Minolta Business Solutions (Thailand) Co.,Ltd (Head office)'s banner
  Konica Minolta Business Solutions (Thailand) Co.,Ltd (Head office)'s logo
  นครราชสีมา
  • ผู้จัดการขาย
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • ประสบการณ์ขายเครื่องถ่ายเอกสาร
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)