• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปี
  • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่