• ปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการลูกค้า
  • ปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ หรือสาขาแบบหมุนเวียนได้

16-Jan-18

 

Applied
  • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

11-Jan-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์งานธนาคาร
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มีทักษะการขายและการตลาด

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล