• direct experience in trade finance operations
  • Understand the structure of swift message
  • Familiar with Bank of Thailand report

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาหรือสาขาแบบหมุนเวียน

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล