• ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for Portfolio Management of SME
 • To develop strategic initiatives
 • Understanding customer segmentation

08-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • new loan booking volumes
 • sales & distribution network
 • expand the branch network

07-Apr-20

 

Applied
 • Consumer Banking
 • Financial Services
 • MIS Report

06-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • regulatory compliance, AML/CFT, KYC/CDD,PDPA Law
 • PDPA Law,Bank of Thailand,Anti-Money Laundering
 • hire purchase,leasing, retail banking

06-Apr-20

 

Applied
 • Debit Card Product Development
 • Product Strategy
 • Product Manager

05-Apr-20

 

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

02-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied