• กลยุทธ์ช่องทางสาขาของธนาคาร
 • Data Analytics
 • Project Management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit card
 • marketing
 • spending

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile Banking , Digital Banking
 • E-Channel , Channel Development
 • Business Analyst , Business Development

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst
 • Process Improvement
 • Project Management

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Credit Card Usage & Privilege - AVP Level

Krungsri Consumer

กรุงเทพมหานคร

 • Usage & Spending Program for Up sell and X-sell
 • Build /Keep relationship with partner closely
 • Create & execute mkt. campaigns; Dining, Shopping

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Middle and High-end Affluent Consumer segment
 • Mortgage Loan , Property Loan , Housing Loan
 • Commercial Loan

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lending Product
 • Retail Product
 • unsecured lending

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Relationship Management
 • Sale & Marketing for SMEs
 • Credit

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Retail Banking
 • Branch Risk Control and Internal Audit
 • Permanent

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Personal Loan, P-Loan Marketing Campaign
 • Develop product strategy and new initiative
 • Knowledge or working exp. in P-Loan, Credit Card

16-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SVP - Head of Personal Loans

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Personal Loan or credit card experience
 • Good command in English
 • Experience for senior management position

16-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Porfolio
 • SAS Analytic Analysis
 • MIS

16-Sep-19

 

Applied
 • Consumer Banking
 • Financial Services
 • MIS Report

14-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

13-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
 • เป็นผู้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงาน

13-Sep-19

 

Applied
 • 3-10 years recent experience in digital services
 • Projects / Products / Services types related
 • Strong interpersonal skills and team oriented

13-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงานแบบไร้ขีดจำกัด

13-Sep-19

 

Applied
 • เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของธนาคาร
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนให้กับลูกค้า
 • รับผลตอบแทนเพิ่มตามผลงานแบบไร้ขีดจำกัด

13-Sep-19

 

Applied
 • Test Analyst
 • perform User Acceptance Test
 • Creation of Test Strategy

12-Sep-19

 

Applied
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ผลตอบแทนต่อการขายสูงที่สุด
 • โอกาสร่วมงานกับสถาบันการเงินระดับโลก

12-Sep-19

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

12-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • credit risk policy
 • Loan Origination
 • Credit Decision

11-Sep-19

 

Applied
 • Investment/Advisory Consulting
 • Hight-net worth customers invesment
 • Private Banking experience

11-Sep-19

 

Applied
 • Sale Management
 • Sale Coordinator
 • Relationship Manager

11-Sep-19

 

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

09-Sep-19

 

Applied
 • Quality control
 • Service quality
 • Operational risk

09-Sep-19

 

Applied
 • Unsecured Lending
 • Business Development Lending
 • Retail Lending

09-Sep-19

 

Applied
 • E-payment,Ewallets,E-commerces
 • Retail banking
 • Product Manager

09-Sep-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied