• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทีม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านควบคุมในสายการเงินการธนาคาร
 • มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ทำหน้าที่แนะนำบัตรเครดิตและเอกสิทธิ์พิเศษแก่ลูกค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-7 years experience in Credit Risk Portfolio
 • 1-5 years experience in Credit Risk Modelling
 • Skill in Excel/Powerpoint, SAS (for Risk Modeling)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 120k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า โดยให้คำแนะนำ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mass Engagement (SVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship manager; business development
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in analytics through Big Data Platform
 • Test the model accuracy with model assessment
 • Work with MIS/ IT on new information trends

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Branch Training
 • Design training and development
 • Retail Banking

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer Experience
 • Customer Insight
 • Customer Journey Development

20-Jun-18

 

Applied
 • Experience in MIS software, Microsoft Access, SAS
 • Credit risk for retail portfolio analysis
 • Good Attitude, good team player

20-Jun-18

 

Applied
 • Deal with KBank's Affluent Wealth customers
 • Having sales and customer service skills
 • Having a Single Licence

20-Jun-18

 

Applied
 • Strong negotiation skill with creative mindset
 • Create new solution and tools to help SME customer
 • Initiate campaigns/activities for targeting (SME)

20-Jun-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการตลาด
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการและงานขาย
 • ประสานงานในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด

20-Jun-18

 

Applied
 • กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน บริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการและงานขาย

20-Jun-18

 

Applied

Call Verify

SGF Capital Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานด้านบริการ มีทักษะการเจรจาทางโทรศัพท์
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Relationship Manager
 • Wealth product
 • Investment product

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bill Payment
 • Finance
 • Credit Card

19-Jun-18

 

Applied
 • Fraud Investigation
 • Compliance
 • Banking

19-Jun-18

 

Applied
 • Fraud Monitoring
 • Credit Control
 • Retail Banking

19-Jun-18

 

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

18-Jun-18

 

Applied
 • Financial Reporting
 • Taxation
 • Fluent in English

18-Jun-18

 

Applied

Assistant KYC Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • KYC
 • Compliance
 • AML

18-Jun-18

 

Applied
 • Banking, Online Payment, E-Money
 • Finance Controller with Accounting background
 • Good personality

18-Jun-18

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Cash Management
 • Financial services sector

18-Jun-18

 

Applied
 • Support and maintain relationships
 • Work well under pressure and meet deadlines
 • Knowledge of Social Media platforms.

15-Jun-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • สินเชื่อ
 • Retail Loan
 • Personal Financial Advisor

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน บริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการและงานขาย

14-Jun-18

 

Applied
 • Portfolio
 • Sales Management
 • Database analysis

14-Jun-18

 

Applied
 • สินเชื่อ
 • Retail Loan
 • Personal Financial Advisor

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Performance managment
 • Sales Management
 • Data Analysis

14-Jun-18

 

Applied
 • Finance Business Partner
 • Financial Planning & Analysis
 • Financial Models

13-Jun-18

 

Applied
 • PayLite Key Account
 • Manage partnerships
 • To track, evaluate, and compare actual program

12-Jun-18

 

Applied
 • Transaction Services
 • Corporate Clients
 • Fluent English

12-Jun-18

 

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีกับลูกค้าเดิมและใหม
 • ดูแลรับผิดชอบการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

12-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ดูแลภาพรวมของสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของธนาคาร
 • สนับสนุนงานปฏิบัติงานขายและบริการภายในสาขา
 • บริหารกระแสเงินสด เงินหมุนเวียน ธุรกรรมการเงิน

12-Jun-18

THB45k - 70k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied