ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
    Suggestions will appear below the field as you type
    1-19 จาก 19 ตำแหน่งงาน
    Bangkokbank (BBL)'s banner
    Bangkokbank (BBL)'s logo
    บางคอแหลม
    • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
    • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
    • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex/CFP)
    Bangkokbank (BBL)'s banner
    Bangkokbank (BBL)'s logo
    สาทร
    • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
    • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
    • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC/IC Complex/IP/CFP)
    Bangkokbank (BBL)'s banner
    Bangkokbank (BBL)'s logo
    สาทร
    • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
    • ประสบการณ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
    • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC/IC Complex/IP/CFP)
    Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
    Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
    กรุงเทพมหานคร
    • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
    • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
    • วางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า
    Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
    Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
    กรุงเทพมหานคร
    • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
    • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
    • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
    Bangkokbank (BBL)'s banner
    Bangkokbank (BBL)'s logo
    บางรัก
    • Master’s in Finance, Accounting, Financial
    • 5 years of working experience in credit process
    • 5 minutes walk from BTS/MRT