• ปวส. / ป.ตรี ด้านการโรงแรมหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบด้านโรงแรม หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงแรม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Hospitality Management
 • 2 years Professional experiences
 • Have been F&B / DOS / Front

18-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Jun-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักงานบริการ

18-Jun-18

 

Applied
 • Reservation Officer
 • ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

15-Jun-18

 

Applied
 • สามารถวางแผนการทำงานภายในแผนกได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

15-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลงาน F&B ห้องอาหาร
 • มีความละเอียด รอบคอบ อดทน อัธยาศัยดี
 • ทำงานเป็นทีมได้

15-Jun-18

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร
 • มีความอดทน ขยันทำงาน

14-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

13-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลอาหารในห้องออาหารของโรงแรม
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ ทำงานครัวร้านอาหารหรือโรงแรม 3-5 ปี

13-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลงาน F&B ห้องอาหาร
 • มีความละเอียด รอบคอบ อดทน อัธยาศัยดี
 • ทำงานเป็นทีมได้

13-Jun-18

 

Applied
 • สามารถวางแผนการทำงานภายในแผนกได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

13-Jun-18

 

Applied