• รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตอาหาร
  • พัฒนาและตรวจสอบอาหาร
  • รักษามาตราฐานคุณภาพของอาหาร

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานผลิต
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

24-Sep-18

 

Applied
  • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่