• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สาขาคหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • สาขาคหกรรมและวิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีความสามารถในการแปรรูป / ปรุงอาหาร

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล