• วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
  • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล