• การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทนซื่อสัตย์
 • ทำความสะอาดห้องพัก พื้นที่สาธารณะ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถรับส่งลูกค้าและยกกระเป๋าสัมภาระ (เบลบอย)
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การโรงแรมและท่องเที่ยว
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชายอายุ 27 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 2years experience in operation management
 • Proficiency in English and computer literate
 • Strong in leadership skill & people management

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป สามารถเข้าเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมรับพิจาราณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป สามารถเข้าเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมรับพิจาราณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • เพศหญิง อายุ 20 ขึ้นไป สามารถเข้าเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมรับพิจาราณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • สามารถเข้าเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมรับพิจาราณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลทำความสะอาดภายในร้าน
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีใจรักงานบริการ เป็นคนชอบดื่มกาแฟ

21-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลทำความสะอาดภายในร้าน
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีใจรักงานบริการ เป็นคนชอบดื่มกาแฟ

21-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์ด้านงานทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ท่องเที่ยวและการโรงแรม

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • พูดภาษาอังกฤษหรือจีนได้ดี

20-Sep-17

 

Applied
 • จัดเก็บข้อมูลลูกค้า และเพื่อนคู่ค้า
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขาย
 • ทำงานในภาวะแรงกดดันได้

20-Sep-17

 

Applied

Bell boy

Chiang Mai Plaza Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • บริการดูแลเรื่องสัมภาระให้ลูกค้า
 • บริการดูแลเรื่องสัมภาระให้ลูกค้า

20-Sep-17

 

Applied

Steward

Chiang Mai Plaza Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • ดูแลทำความสะอาดและล้างภาชนะทั้งในครัวและห้องอาหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบ

20-Sep-17

 

Applied

OPERATOR

Chiang Mai Plaza Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ให้บริการโอนโทรศัพท์จากภายนอกและภายในสาขาเอง
 • ให้บริการตอบคำถามต่างๆ แก่ลูกค้าและหน่วยงานภายนอก

20-Sep-17

 

Applied

Receptionist

Chiang Mai Plaza Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Check in & Check out ลูกค้า
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Sep-17

 

Applied
 • 2 years’ experience in the food&beverage or sales
 • Good English communication
 • Attractive benefits package

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

20-Sep-17

 

Applied

Receptionist

I RIVER CHIANG MAI CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

20-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 30 ถึง 45 ปี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • บ Check in ลงทะเบียน โต้ตอบอีเมล์
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำ และแก้ปัญหาให้แขกที่เข้ามาพัก

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ท่องเที่ยวและการโรงแรม

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี

19-Sep-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ Front Office
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ เช็คอิน-เช็ค
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Hotel Receptionist
 • Administrative Assistant
 • Customer Relation

18-Sep-17

 

Applied

Cook Helper

MYST AT CHIANG MAI CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ดูแลเรื่องการจัดอาหาร แต่งจาน
 • ดูแลของสด อยู่หน้าเตา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา

18-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมห้องอาหาร
 • เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยฟิวชั่นและอาหารไทย
 • มีความสามารถด้านการออกแบบและตกแต่งอาหาร

18-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องการจัดอาหาร แต่งจาน
 • ดูแลของสด อยู่หน้าเตา
 • ทำความสะอาด

18-Sep-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ ตรงต่อเวลา
 • ตรวจสอบวัตถุดิบให้ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ

18-Sep-17

 

Applied
 • เตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ทำอาหาร ได้
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง,มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

18-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาการโรงแรม
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

18-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ถึง 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความตรงต่อเวลา

18-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้ มีความละเอียดรอบคอบ

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับออเดอร์ เสริฟอาหาร เครื่องดื่ม
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied

Room Maid

Maninarakorn Hotel Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • ทำความสะอาดห้องพัก และบริเวณส่วนกลางรอบๆโรงแรม
 • สามารถเปลี่ยนรอบการทำงานเช้า-บ่ายได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานด้านบริการ

18-Sep-17

 

Applied

Room Boy

Maninarakorn Hotel Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • ทำความสะอาดห้องพัก และบริเวณส่วนกลางรอบๆโรงแรม
 • สามารถเปลี่ยนรอบการทำงานเช้า-บ่ายได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีใจรักงานด้านบริการ

18-Sep-17

 

Applied

Cleaner

Maninarakorn Hotel Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • ทำความสะอาดห้องพัก และบริเวณส่วนกลางรอบๆโรงแรม
 • สามารถเปลี่ยนรอบการทำงานเช้า-บ่ายได้
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied

Bellman & Driver

BUNTHOMPLOEN LTD., PART.

เชียงใหม่

 • ชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • Driver license

17-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล