ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 3 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 3 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน

  Guest Service Representative

  Monte Vista Chalet Khaoyai
  นครราชสีมา
  • 2+ years customer service experience.
  • Exceptional interpersonal skills.
  • Conflict resolution experience.
  นครราชสีมาTHB 35K - 45K /เดือน
  • Solid in modern HR hotel management more than 10Yr
  • Clear communication skill both Thai and English
  • Able to work 6 days/ week at Khaoyai
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)