Chef

PEGGY COVE CO., LTD.

ภาคตะวันออก

  • เพศชาย , หญิง
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
  • Coffee industry opportunity
  • Supervisory role
  • Join industry leader in Thailand's coffee market

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล