ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน
  The Royal Bangkok Sports Club's banner
  The Royal Bangkok Sports Club's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • High vocational degree or above in Culinary Arts
  • 7-8 years experience for executive position
  • Proficient in English both spoken and written
  Sansiri Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้อยู่ในสภาพดี
  • สวัสดิการดี
  • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ