• ดูแลบริหารงานภายในโรงแรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโรงแรมการจัดการ
 • มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jul-18

 

Applied
 • Good knowledge in mutifunction skill of food
 • Well- groomed and out going personality
 • Good management skill in Kitchen operation

17-Jul-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลบริหารงานภายในโรงแรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโรงแรมการจัดการ
 • มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี

13-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

13-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่