• ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
  • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
  • จบสาขาการโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

14-Nov-17

 

Applied
  • Good knowledge in mutifunction skill of food
  • Well- groomed and out going personality
  • Good management skill in Kitchen operation

11-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล