• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • เข้างานเป็นกะ
 • มีหอพักพนักงาน

12-Jul-18

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • เข้างานเป็นกะ
 • มีหอพักพนักงาน

12-Jul-18

 

Applied
 • Good knowledge in mutifunction skill of food
 • Well- groomed and out going personality
 • Good management skill in Kitchen operation

10-Jul-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มนุษสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้นในการให้บริการ

10-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

10-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

10-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

10-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied