• มีความคิดสร้างสรรด้านการตกแต่งห้องพัก การจัดดอกไม้
 • มีประสบการณ์ทำงานสายโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี
 • ความเป็นผู้นำทีม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำความสะอาดห้องพักและบริเวณต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการซักรีด
 • มีความสามารถด้านการซ่อมแซมผ้า

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เช็คความเรียบร้อยของ Breakfast สั่งของรับของ
 • สรรหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่เป็นสูตรเฉพาะ
 • การคิดต้นทุนอาหาร ไม่ดื่มแอลกอฮอล์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดตารางทำงาน ประชุมและมอบหมายงานให้พนักงาน
 • มีภาวะผู้นำและการออกแบบการขาย
 • มีผลงานในการบริหารงานในโรงแรมฝ่ายอาหาร-เครื่องดื่ม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Nov-17

 

Applied

Roomboy

Hula Hula Co., Ltd.

กระบี่

 • เพศชาย , เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Nov-17

 

Applied
 • good knowledge sequence of F&B
 • good leader ship skill
 • Have an experience in international restaurant

22-Nov-17

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ตำ่กว่า 1 ปี

22-Nov-17

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานในครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

22-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย อย่างน้อย 1 ปี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • Demi Chef - Thai Kitchen

22-Nov-17

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ตำ่กว่า 1 ปี

22-Nov-17

 

Applied
 • ทำอาหารไทยได้ดี
 • ดูแลระบบงานครัวไทยได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

22-Nov-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ทำงานเป็นรอบได้ เข้ารอบกลางคืน

21-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

21-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือ ปวช.
 • สามารถทำงานเป็นรอบได้
 • รักความสะอาด

21-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or a hotel industry.
 • Minimum of 3 years’ experience in a similar role
 • Good command of Thai & English both written&spoken

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

20-Nov-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาระดับ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

20-Nov-17

 

Applied

Room Maid

Tipapong Co., Ltd.

กระบี่

 • วุฒิ มัธยมศึกษาขึ้นไป
 • รักความสะอาด
 • ซื่อสัตย์

20-Nov-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาระดับ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

20-Nov-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาระดับ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

20-Nov-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • Good relationship and Service mind
 • Good personality

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล