• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ออกแบบเว็บไซต์ และ Mobile Application
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง UX และ UI

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์การเขียน Android หรือ IOS
  • สามารถเขียน Native app ด้วย Java หรือ Kotlin ได้

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • At least 3 years experience
  • Proficient in PHP, HTML, CSS, JavaScript
  • Project Management Experience

12-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล