• ศึกษาการวิเคราะห์ระบบการทำงาน
  • พัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมและทดสอบระบบ
  • มีประสบการณ์ในด้านพัฒนา Mobile Application

28-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่