ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's banner
  SMARTCRUIT CONSULTANT RECRUITMENT COMPANY LIMITED's logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 45K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Have work experience from Manufacturing industry
  • Have programming background using VB.NET and SQL
  • Able to work in Pathumthani (industrial area)