• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • At least 7 - 8 years
 • Banking business
 • Good command of English communication

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Lead iOS Engineer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • ObjectiveC and Swift
 • software development
 • iOS coding architecture

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Thai national only, age 25-35 years old
 • 1 year of working experience on test automation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technology Test Management Lead

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Test Lead;design;Implementation;Project Manager
 • SAP HANA;SAP Solutions
 • SAP Netweaver

21 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

DevOps

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • DevOps best practices
 • CI/CD, Deployment, ITSM
 • Good in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

30-Mar-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Digital Innovation;Project management;Platform
 • Business Process;IT Strategies;Business Process
 • E-Commerce;Vendor Management;Retails;Data

30-Mar-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Change Management Senior Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Change Management;Project Management;
 • Change Consulting;Transformation
 • Project Life Cycle

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Strategy

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

30-Mar-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • C#.NET Programmer/Developer,Front end, UX/UI
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line, Good benefit

30-Mar-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

30-Mar-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Service Desk,It Support,helpdesk,incident,Software
 • End User Support,Application,SOP, WI,developer
 • MIS, Computer Sciences,computer engineering

30-Mar-20

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Credit Risk Model Analytic/ Credit Risk Model
 • Leasing/ Finance / Banking
 • Risk Model/ MIS / IT/Statistic / SQL

30-Mar-20

 

Applied
 • Risk Modeling manager / Risk Analytic manager
 • Scoring Model / Credit Model
 • SAS, Banking / Insurance experience

30-Mar-20

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Experience in any SAP module
 • Knowledge in IT applications

30-Mar-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

30-Mar-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

30-Mar-20

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

30-Mar-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

30-Mar-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Degree in IT / Computer/ Engineering / MIS
 • Experience in HTML/JavaScript
 • Experience in business process improvement

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Business Practice and Service

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP; Project Management; Service Delivery
 • Consulting;Business Development
 • System Implementation

30-Mar-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

29-Mar-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Services Desk Operation Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • 5-7 years of service desk management
 • Experience in complex technical tasks and issues
 • Fluent English communication is a must

27-Mar-20

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience working with SAP PM and Master Data
 • SAP environments supporting multiple components
 • Good communication both Thai and English

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Information technology
 • Thai national only, age 28-35 years old
 • 5 years of working experience in software Testing

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Tester,Test Manager,QA Lead,IT
 • Quality Assurance Engineer,Automated Tester
 • Good salary,career growth and attractive benefit

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

27-Mar-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

27-Mar-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

27-Mar-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied

.Net Developer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. in .Net technologies & MVC
 • Knowledge in AngularJS
 • Communicable in English

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

27-Mar-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Experience in C#, .Net, JAVA, Javascript, SQL
 • Minimum 2-3 years of experience in program develop
 • Understanding ERP concept

27-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

26-Mar-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Data Analytic & Data Scientist

Ascend Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Data Scientist
 • Business Intelligence
 • Data Collection

26-Mar-20

 

Applied

IT Security and System Admin, Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. in implement of IT Security
 • Exp. in System Administration
 • Good in English

26-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Manager,Project Management Officer, PMP
 • Project Management Officer Analyst,IT, PMO
 • Good salary and multi-cultural environment

26-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Front-end Developer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • ReactJS, NodeJS, JavaScript, HTML/CSS
 • Basic with UX/UI design
 • Good in English

26-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 yrs+ in Application, Website & E-commerce Dev
 • Exp from Trading company/ Strong Management
 • Excellent English/ familiar with HTML, CSS, XML

26-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Automated Tester

Orcsoft Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 1 years working experience
 • Good knowledge in software development process
 • Offer compettitive salary and benefit

26-Mar-20

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SAP ABAP-12 months contract

AITEK IT Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Atleast 4 years in SAP ABAP
 • Consulting environment
 • Ability to work independently

26-Mar-20

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

26-Mar-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Senior SAP FICO

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP;SAP FICO;Project Implementation
 • Project Management; SAP Support
 • SAP ECC;SAP Support

26-Mar-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

26-Mar-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Leading Food Manufacturing Business
 • 5 Years' Exp in ERP Preferably ERP-MOVEX
 • Western Culture and Good Career Path

25-Mar-20

THB90k - 160k /เดือน

Applied

SAP Specialist Basis-FM-FI-CO

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP
 • FM
 • Basis

25-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Front-end Developer,Node JS, JavaScript, PHP
 • Programmer,Software Engineer,Application Developer
 • Contract with Renewal, High Salary, Near BTS, MRT

25-Mar-20

 

Applied
 • Java Developer,Backend API Developer,IT,Computer
 • Good working environment and benefit with growth
 • Contract with Renewal, High Salary, BTS Chidlom

25-Mar-20

 

Applied