• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Smart Plant Material (SPM)
 • implementing new SPM system module or modifying
 • procurement activities (EG ERS,CBE,PO, WO

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • React Native
 • Developers
 • Web and mobile developer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Salesforce Analytic;Technology Development
 • Salesforce platform;CRM solution
 • Business Development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head of Strategy

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai with good English
 • IT,MIS,AIS
 • ERP,Oracle, Microsoft Dynamics NAV

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied

React Developer

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Advance cybersecurity company
 • Attractive salary and benefits
 • Opportunity to learn from peers

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Frontend Developer

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Fast growing company
 • Annual performance bonus and salary increments

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Frontend Developer (React)

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Fast growing company
 • Easy access location
 • Opportunity to learn from technical peers

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP;Project Management
 • SAP FICO; Project Implementation
 • Project Delivery

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Software Tester,Test Manager,QA Lead,IT
 • Quality Assurance Engineer,Automated Tester
 • Good salary,career growth and attractive benefit

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Support, Excel, PL/SQL, Java, Admin,Unix
 • Less than one year experiences are welcome
 • Overtime payment, Social Security and other

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • iOS Developer, FullStack Programmer, Software Eng.
 • Banking Experienced (Chaengwattana area)
 • Urgent Contract with High Salary

22-Oct-20

 

Applied

Consulting Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Digtial Strategy;IT consulting;Project Manager
 • IT Development;IT Governance;IT Operating Model
 • IT Management;PMP

22-Oct-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

System Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • System Analyst
 • Software Development
 • PL/SQL, Java, Oracle

22-Oct-20

 

Applied
 • Degree in IT, Computer Sciences, Engineering, MIS
 • Good knowledge of IT technology landscape, concept
 • Good command in English (spoken & written)

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Mobile developer, Android developer, IOS Developer
 • Well known organization for outsourcing
 • Renewal Contract job with high salary

22-Oct-20

 

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst/ SQL Developer
 • Working location : BTS Ari, BTS Chidlom
 • Attractive benefits and career growth

22-Oct-20

 

Applied
 • Front-end Developer, Angular, React Developer
 • High salary for Contract job with renewal
 • BTS Ari, ChaengWattana, Rama 3

22-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • React
 • Javascript
 • TypeScript

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#
 • .NET
 • ASP..NET

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

UX/UI Designer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • UX
 • UI
 • Figma

21-Oct-20

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Develop;Integration;CRM;Data Analytic
 • Design;Digital Marketing Technology
 • Marketing Automation;Salesforce

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Head of Technology - Startup

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Fast growing company
 • Committed, ambitious, fast-paced environment
 • Attractive salary and benefits

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Automated Tester

Orcsoft Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 1 years working experience
 • Good knowledge in software development process
 • Offer compettitive salary and benefit

21-Oct-20

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Power BI Specialist

Accenture Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Create dashboards for a large project
 • Power BI Desktop/Cloud version 2.7x
 • Apply visualization design best practices

20-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล, นำเสนอรายงาน, ออกแบบรายงาน
 • MIS, Data Analysist, Sales Performance Report
 • Excel Expert, Presentation Skill, Analitical Skill

20-Oct-20

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Project Manager,Business Analyst,Project Director
 • Application Development,Technology solutions, IT
 • Technology projects,Formal project,E-commerce

20-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

20-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Experience in any SAP module is required
 • Near BTS Sala-Dang
 • Flexible working hour, Five-day work week

20-Oct-20

 

Applied
 • Minimum of 10 years of experience
 • Bachelors or Masters in Computer Science, MIS
 • Knowledge of risk data architecture and technology

19-Oct-20

 

Applied

Infrastructure Operation Engineer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Infrastructure Engineer
 • Exp. in support System, Network, and Cloud system
 • Good knowledge of Linux or Unix

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Engineer (Manufacturing System)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Strong in C#.Net, PL/SQL, SQL Server
 • Exp. in develop software for Manufacturing
 • Good English Communication

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

19-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Head of IT Solution Delivery

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Software Development; Solution Delivery; IT System
 • Project Management; Application Development
 • System Support

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP
 • Implementation
 • Project

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salesforce
 • Developer
 • CRM

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java
 • Testing
 • Restful

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software
 • Development
 • Manager

19-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied