ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ICHITAN GROUP PCL.'s banner
  ICHITAN GROUP PCL.'s logo
  อยุธยา
  • บริหารจัดการวางแผนและควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ
  • จัดหา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร
  • จัดการความเสี่่ยงด้านระบบสารสนเทศในองค์กร