• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
  • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

18-Mar-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
  • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

18-Mar-18

 

Applied

SAP / ABAP programmer

I-Connect Technology Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
  • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
  • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

09-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล