• ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
  • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

17-Nov-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
  • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
  • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล