ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 60 ตำแหน่งงาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • Leasing, Collection, collection data, Power BI,SAS
  • SQL, MS Access, Azure Database, Databricks, Python
  • VBScript, Excel Macro, Batch, data platform
  IT One Co., Ltd.'s banner
  IT One Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Fixed Bonus, Performance Bonus, Flexible benefits
  • Provident Fund, WFH allowance, Health Insurance
  • Hybrid work, Annual leave 15 days
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s banner
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s logo
  บางกะปิTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • Salary up to 60,000 THB + Benefits
  • 2 – 4 years of experience in Data Analyst
  • Experienced with OLAP, Power BI, Tableau
  IT One Co., Ltd.'s banner
  IT One Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Fixed Bonus, Performance Bonus, Flexible benefits
  • Provident Fund, WFH allowance, Health Insurance
  • Hybrid work, Annual leave 15 days
  SRS Integration Company Limited's banner
  SRS Integration Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • Get requirement, Business Analyst, UAT, Testing
  • Agile methodology, Gap Analysis
  • System Analyst, SQL Server
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s banner
  Cathcart Associates Asia Recruitment Ltd.'s logo
  จตุจักรTHB 55K - 119,999 /เดือน
  • Salary up to 110,000 THB + Great benefits
  • Supply-chain optimization, predictive maintenance
  • Strong in statistic, machine learning model
  ถัด ไป