• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • audit
 • compliance
 • process monitor

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salesforce
 • Developer
 • CRM

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software
 • Development
 • Manager

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP
 • Implementation
 • Project

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Minimum of 10 years of experience
 • Bachelors or Masters in Computer Science, MIS
 • Knowledge of risk data architecture and technology

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Infrastructure Operation Engineer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Infrastructure Engineer
 • Exp. in support System, Network, and Cloud system
 • Good knowledge of Linux or Unix

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Engineer (Manufacturing System)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Strong in C#.Net, PL/SQL, SQL Server
 • Exp. in develop software for Manufacturing
 • Good English Communication

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Process Analysis & RPA Development
 • RPA Software (Automation Anywhere)
 • Permanent job: Silom office, Mon-Fri, 8:30-17:00

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of IT Solution Delivery

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Software Development; Solution Delivery; IT System
 • Project Management; Application Development
 • System Support

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • data analysis, statistics, risk model
 • SAS enterprise, SAS programming
 • KYC, AML

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Devops
 • System
 • Kubernetes

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java
 • Testing
 • Restful

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary: 100K
 • Near: MRT Silom Station and Sala Daeng Station
 • Variable Bonus 3-4 months,

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8+ years of experience on Software Development
 • 5+ years of experience on Java/Spring or C# .NET
 • To design Microservices and Domain Driven Design

24-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 yrs+ in Application, Website & E-commerce Dev
 • Exp from Trading company/ Strong Management
 • Excellent English/ familiar with HTML, CSS, XML

24-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

23-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Smart Plant Material (SPM)
 • implementing new SPM system module or modifying
 • procurement activities (EG ERS,CBE,PO, WO

23-Oct-20

 

Applied
 • React Native
 • Developers
 • Web and mobile developer

23-Oct-20

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

23-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

23-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Salesforce Analytic;Technology Development
 • Salesforce platform;CRM solution
 • Business Development

22-Oct-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head of Strategy

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

22-Oct-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai with good English
 • IT,MIS,AIS
 • ERP,Oracle, Microsoft Dynamics NAV

22-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Collect, generate and analyze the report
 • Analytical and presentation skills
 • Design, develop, and maintain database

22-Oct-20

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Frontend Developer

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Fast growing company
 • Annual performance bonus and salary increments

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

React Developer

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Advance cybersecurity company
 • Attractive salary and benefits
 • Opportunity to learn from peers

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Frontend Developer (React)

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Fast growing company
 • Easy access location
 • Opportunity to learn from technical peers

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP;Project Management
 • SAP FICO; Project Implementation
 • Project Delivery

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or master degree in the business computer
 • 3-5 years work experience in using Power BI
 • High responsibility and work well under pressure

22-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Software Tester,Test Manager,QA Lead,IT
 • Quality Assurance Engineer,Automated Tester
 • Good salary,career growth and attractive benefit

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Support, Excel, PL/SQL, Java, Admin,Unix
 • Less than one year experiences are welcome
 • Overtime payment, Social Security and other

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • iOS Developer, FullStack Programmer, Software Eng.
 • Banking Experienced (Chaengwattana area)
 • Urgent Contract with High Salary

22-Oct-20

 

Applied

Consulting Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Digtial Strategy;IT consulting;Project Manager
 • IT Development;IT Governance;IT Operating Model
 • IT Management;PMP

22-Oct-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

System Analyst

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • System Analyst
 • Software Development
 • PL/SQL, Java, Oracle

22-Oct-20

 

Applied
 • Degree in IT, Computer Sciences, Engineering, MIS
 • Good knowledge of IT technology landscape, concept
 • Good command in English (spoken & written)

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Mobile developer, Android developer, IOS Developer
 • Well known organization for outsourcing
 • Renewal Contract job with high salary

22-Oct-20

 

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst/ SQL Developer
 • Working location : BTS Ari, BTS Chidlom
 • Attractive benefits and career growth

22-Oct-20

 

Applied
 • Front-end Developer, Angular, React Developer
 • High salary for Contract job with renewal
 • BTS Ari, ChaengWattana, Rama 3

22-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

22-Oct-20

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • React
 • Javascript
 • TypeScript

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • C#
 • .NET
 • ASP..NET

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

UX/UI Designer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • UX
 • UI
 • Figma

21-Oct-20

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

21-Oct-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Develop;Integration;CRM;Data Analytic
 • Design;Digital Marketing Technology
 • Marketing Automation;Salesforce

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied