• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

26 นาทีที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Oracle Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Oracle implementation;Oracle 11i; Oracle R12;
 • Project Management;Project Implementation
 • Oracle Finance;Business Solution

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ETL Developer 10 positions

RingZero IT Services Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ETL, SSIS
 • OLAP
 • MS-SQL, MS Access, Oracle

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System integrated
 • Account Manager
 • Sales Manager

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Information and System

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IS Manager, IT Manager, Head oF IT
 • SAP, SAP Support, SAP Implement
 • SAP FI/CO/PP/MM/PM/SD/WM/BI

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coding by Microsoft C# .NET or ASP.NET
 • SQL Scripting
 • Developing ERP Software

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Project Manager

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • IT
 • Fluent in English
 • High Salary Packaging

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Full Stack Web Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Full Stack
 • PHP
 • C#.Net

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • Knowledge in CRM, Datawarehouse, Credit, Fraud
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

16-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Programming knowledge of Python,coding C,Web app
 • Knowledge of Network,Database,Software
 • Bachelor’s degree in Computer Science,IT,Software

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IS Infrastructure - APAC

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Infrastructure Support
 • Telecommunication Support
 • IT Support

16-Jan-18

 

Applied

System Engineer

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor/Master’s degree in Computer related field
 • At least 3years of system administrator experience
 • Experienced in virtualized system and SAN

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Higher in Computer Sciences
 • Good command of English
 • Specific Experience : Oracle EBS R 12

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Consultants

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Consultants

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Business Partner
 • Business Analyst
 • Ensure smoothly communication between business and

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support System/Security/Network
 • Bonus 2-3 months
 • Data Center or NOC or SOC

16-Jan-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Technical Analyst/Consultant

Inteltion Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Participate in end to end software development
 • Work in multiple technologies and industries
 • Good analysis/logic skill is a must

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Data Mining
 • Business Insights
 • Business Analysis

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developer,Programer
 • 3-5 years
 • Banking is plus

15-Jan-18

 

Applied

Presale Specialist (Management Level)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Presale Engineer, Presale Consultant
 • Network and System, Cloud, IT security
 • Good English Communication Skills

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cloud Solution Architect

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Cloud Architect;Public Cloud;Private Cloud
 • Cloud Solution;Application Architect
 • Infrastructure Architect;Solution Architect

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • System Engineer, Server Egnineer
 • Window Server, Active Directory, SCCM
 • Good English Communication Skills

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

15-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied

SAP Authorization Analyst / Senior Analyst

IT One Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • SAP Authorization
 • New Graduate is welcome
 • IT, MIS, Security

15-Jan-18

 

Applied
 • Love of engineering & passion for building things
 • Solid experience in all parts of technology stack
 • Keep up with latest ideas, innovations

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Find elegant solutions to complex problems
 • Work closely with the team to build great products
 • Work with top Android developers

13-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technical Leader

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Technical Lead
 • DevOps
 • Agile development

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science or similar
 • Strong coding in Scala, Java, C/C++, C#, Python
 • Visa and relocation assistance provided if needed

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and own QA strategy
 • QA Resource management
 • Drive Agile and organisation best practices

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Find elegant solutions to complex problems
 • Work closely with the team to build great products
 • Work with top Android developers

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Enterprise Architect Senior Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • IT Solution,Project Implementation;SAP
 • IT Architecture; Enterprise Business Solution
 • PMO;Business Strategy;Data Warehouse

12-Jan-18

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Thailand IT Manager

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • IT
 • Manager
 • Thailand

12-Jan-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Cyber Security, IT Governance, IT Security
 • IT risk, Security Solution
 • IT Security Assurance; IT Audit

12-Jan-18

 

Applied
 • Cyber Security, IT Governance, IT Security
 • IT risk, Security Solution
 • IT Security Assurance; IT Audit

12-Jan-18

 

Applied
 • Good knowledge of Data Management framework
 • IT Risk Management and IT Governance
 • Good English and Project management skill

12-Jan-18

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Experience in any SAP module
 • Knowledge in IT applications

12-Jan-18

 

Applied
 • 7+ years of data analysis, data management
 • Understanding change management, QA,Data design
 • Emerging technologies such as “Big Data”

12-Jan-18

 

Applied

Head of IT

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Pharmaceutical
 • Project Manager
 • IT Country Head

12-Jan-18

 

Applied
 • Proven experience as a programmer or relevant role
 • C#, C++, Java (J2EE), XML, Python etc.
 • An analytical mindset and critical thinking

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior iOS & Android Developer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • iOS and Android
 • Swift, Objective C, Java Android
 • iOS or Android SDK

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • E-Commerce, PHP, Laravel
 • MSSQL, MySQL
 • Boostrap, JavaScript, CSS, JQuery

12-Jan-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Senior UX Designer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • UX, User Interface
 • Web and Mobile Application
 • User Testing, and Report

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior iOS & Android Developer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • iOS and Android
 • Swift, Objective C, Java Android
 • iOS or Android SDK

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

11-Jan-18

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Support Engineer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Technical Support
 • Application Support
 • IT Support

11-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

E-Payment Mobile Banking Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • E-Payment Gateway
 • Mobile and Internet Banking
 • Business Intelligence

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล