• มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • PL/SQL experience
 • Banking Industry
 • Risk Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Country IT Manager, Country Manager
 • Country IT Architecture, Lead Country Information
 • Country IT Management, Country IT strategy

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Digital Practice Lead

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Digital Transformation;Project Management
 • Insfrastructure, Network
 • People Management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • IT, system, implementation, purchasing, EDI
 • Bidding, ERP, Japanese language,
 • sales, Chinese language

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PL/SQL Developer/System Analyst,SQL Developer
 • High Salary & Stable Contract Job with Renewal
 • Attrative benefits and career growth

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Scrum Master

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Software Development
 • Scrum Master, Project Leader
 • Bank, Financial

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Application Architect-Core Banking

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Application Architect;Financial Product
 • UML;Core Banking
 • Financial service;Waterfall

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior BI Analyst

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • BI Developer
 • Understand Database management system
 • Analytical and problem solving aptitude

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Administrator/ IT PMO Analyst
 • Attractive salary and benefit in Top Retail Bus.
 • Good working environment and flexible working hour

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP Project Manager - FICO

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • SAP Project Manager - FICO
 • SAP Senior Consultant
 • SAP FICO Implementor

20 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

MIS and Analytics Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Work With Global Leading Financial Service Field
 • 7+ Years of Exp in MIS and Analytics
 • Career Growth and Overseas Training

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Head of Product Technology

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Product Development; Product Technology
 • Platform development;Web Technology
 • Digital Strategy

22 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Mobile Developer
 • Developer Application
 • Android software development

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

App Store Operation Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • App Store Operation Manager
 • Mobile Game Online Marketing
 • Digital marketing

23 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head of Cyber Secuirty (Banking)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • 12 years of Info sec and 5 years of management
 • Certified CISSP, CISM, CISA
 • Strong leadership

23 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • SAP, FI, CO, S/4 HANA, ECC, full cycle, implement
 • GL, AA, AR, AP, blueprint, Rollout, PP, Financial
 • Cost Centers, Internal Orders, Product Costing

13-Nov-19

 

Applied
 • SAP, FI, CO, S/4 HANA, ECC, full cycle, implement
 • GL, AA, AR, AP, Consultant, modules, Financial
 • blueprint, roll out

13-Nov-19

 

Applied

Automated Tester

Orcsoft Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 1 years working experience
 • Good knowledge in software development process
 • Offer compettitive salary and benefit

13-Nov-19

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Cloud Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • At least 8 years of Team Management
 • Solid of Cloud Services/ IaaS is a must
 • Strong Project management

13-Nov-19

มากกว่า THB160k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Regional Travel Opportunities
 • Cross Cultural Project Collaboration
 • Develop career in IT Hospitality Industry

13-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • application technical design
 • design and development process
 • data flow, application landscape

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Technology - Sporting Goods

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Exciting & Dynamic Organisation
 • Competitive Remuneration Package
 • Internal Career Advancement Opportunities

12-Nov-19

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Strong experiences in Javascript
 • Experiences in leading the team
 • Fluent in English is a MUST!

12-Nov-19

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT Manager - Store/POS System

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Chance to work with regional tech team
 • Dynamic working environment
 • Career path

12-Nov-19

THB120k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Software Tester,Test Manager,QA Lead,IT
 • Quality Assurance Engineer,Automated Tester
 • Good salary,career growth and attractive benefit

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Digital Technology

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Software Development; UX/UI; Digital Developmemt
 • Digital Solution; API; Digital Channel
 • Agile Methodology; Solution Architect

12-Nov-19

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Design and develop user interfaces to Internet
 • Bachelor’s degree related to computer science
 • Proficient and experienced in Web Application

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Application Analyst
 • Application support
 • IT Support Executive

12-Nov-19

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Nov-19

THB45k - 70k /เดือน

Applied

Agile Product Owner

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Agile Product Owner
 • Product Owner
 • Program Manager

12-Nov-19

มากกว่า THB90k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Nov-19

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

12-Nov-19

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Front-end Developer,Node JS, JavaScript, PHP
 • Programmer,Software Engineer,Application Developer
 • Contract with Renewal, High Salary, Near BTS, MRT

12-Nov-19

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Experience in any SAP module
 • Knowledge in IT applications

12-Nov-19

 

Applied

Head Of Cloud Infrastructure

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cloud Infrastructure
 • Cloud Director
 • Cloud Solution Architect

11-Nov-19

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied

RPA Project Manager

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Robotic
 • Project Manager
 • Process Automation

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11-Nov-19

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Business Intelligence (BI)
 • Data Management
 • Banking Projects

11-Nov-19

 

Applied
 • At least 7 - 8 years
 • Banking business
 • Good command of English communication

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Engineer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Strong in SQL Server & Oracle database
 • Strong in C#, VB.Ne
 • Good English communication

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • At least 5 years of experience in cosmetic
 • Knowledge of ERP software, POS

11-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

11-Nov-19

THB30k - 45k /เดือน

Applied