ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  SAP Data Modeler

  Kensington Associates Recruitment (Thailand) Ltd.
  ภาคกลาง
  • Develop SAP HANA information models
  • Design and Build solutions using native SAP HANA
  • develop scalable, reusable data models in SAP HANA
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)